کابل ارسال تصویر AV برای دوربین گوپرو

مشخصات توضیحات
تولید کننده hobbyking
آیتم کابل AV گوپرو
طول کابل 25 سانتی متر
کد محصول 01126
قیمت 95.300

با استفاده از کابل ارسال زنده تصویر برای دوربین گوپرو می توانید دوربین گوپرو را به فرستنده تصویر خود متصل کنید.

Wiring Guide: servo connector with Red & Black wires is for power supply, servo connector with Brown & Black wires is for video signal output

محصول به سبد خرید شما اضافه شد