کاور صورتی تیره هواپیمای مدل

مشخصات توضیحات
طول 2 متر
عرض 64 سانتی متر
کدمحصول 00187
قیمت (2متر) 148.500

این روکش ها که برای پوشش دادن اجسام مختلف و ماکت ها می تواند کاربرد داشته باشد، در هواپیمای مدل بیشترین گسترش را پیدا کرده زیرا می تواند به راحتی اسکلت بدنه یا بال یک هواپیمای مدل را پوشش دهد.

بعضی کارخانه ها در پشت روکش ( جایی که قرار است به بدنه بچسبد) لایه ی محافظی می کشند که در موقع استفاده حتماً آن را باید جدا کرد. در انواع دیگر که این پوشش را ندارند مستقیم روکش روی بدنه حرارت دیده و چسبانده می شوند.