انواع چرخ هواپیما

چرخ بادی سایز 2.75 اینچ

چرخ بادی سایز 2.75 اینچ

جفتی ۷۸.۰۰۰ جفتی ۷۴.۱۰۰ تومان