داکتد فن با موتور براشلس 70 میلی متر

مشخصات توضیحات
برند FMS
سایز فن 70 میلیمتر
تراست 1کیلوگرم
اسپید مورد نیاز 50-60 آمپر
باتری 4 سل
تعداد بلید 6

موتور داکت فن 70 میلیمتری دارای 6 بلید

تراست 1کیلوگرم

اسپید موردنیاز 60 آمپر

باطری 4 سل