کوپلینگ موتور براشلس (4mm)

مشخصات توضیحات
آیتم کوپلینگ 45 میلی متر
کد محصول 00384
قیمت 24.000
قیمت تخفیف خورده 21.600
تخفیف 10 %

کوپلینگ موتورهای براشلس در اندازه های شفت 3-4-5 که بر روی شفت برای اتصال ملخ قرار میگیرد.