کوپلینگ و پایه موتور 5 میلی متر

مشخصات توضیحات
آیتم کوپلینگ و پایه موتور 5 میلی متر
کد محصول 00811
قیمت 29.500
قیمت تخفیف خورده 26.550
تخفیف 10 %

کوپلینگ موتورهای براشلس در اندازه های شفت 3-4-5 که بر روی شفت برای اتصال ملخ قرار میگیرد.