میل کربن چهار گوش سایز 4*4

مشخصات توضیحات
طول 1 متر
سایز 4*4
جنس کربن
قیمت 23.500

میله هایی از جنس کربن برای تقویت ریشه بال و بدنه و همچنین برای استفاده در ساخت بدنه انواع کوآد و سایر مصارف