افزایش گرده افشانی گیاه در سال های بد زنبورداری،با هواپیماهای مدل dropcopter

هواپیماهای مدل dropcopter، طراحی شده است تا ردیف گیاهان را با دنبال کردن یک مسیر از پیش برنامه ریزی شده، گرده افشانی نماید.

درصد بالایی از تولید غذای جهان، وابسته به گرده افشانی است ولی در زمانی که نمی توان از زنبورها بهره گرفت؛ چه کاری می توان انجام داد.شرکت تازه تاسیس Dropcopet ایالات متحده تشریح نموده است که آن می تواند با استفاده از هواپیمای مدل خودکار در جایی که زنبورها وجود ندارند؛ 25 تا 60 درصد، نرخ گرده افشانی را ارتقا بخشد.

در مورد کاهش جمعیت زنبورها در سراسر جهان، اینکه چه عامل موجب آن شده است و چه اقداماتی باید در این خصوص انجام داد؛ مباحث زیادی صورت گرفته استبا در نظر گرفتن اینکه چه مقدار ذخیره غذای جهانی در حالت تعادل باقی می ماند؛ مسئله بی اهمیتی نیست.

ولی کاهش جمعیت زنبورها، تنها مسئله مورد توجه نیست؛ هوا نیز می تواند یک مسئله دیگر باشد. اگر در دوره های مهم گل دهی گیاهان غذیی ویژه، هوا بسیار خنک، گرم یا طوفانی باشد؛ زنبورها نمی توانند فعالیت خود را به خوبی انجام دهند. نرخ گرده افشانی کاهش یافته و موجب قیمت بالای میوه ها، آجیل و سبزیجات و موجب بروز اختلال در بازار می گردد.

شرکت تازه تاسیس Dropcopter که در خارج از شهر سانفرانسیسکو و نیویورک، فعالیت دارد باور دارد UAV ها امکان دارد یک راه حل باشند. آن ها، میزان گرده افشانی هواپیمای مدل هوایی در گیاهان بادام، گیلاس و سیب در ایالات متحده، تست می نمایند و شاهد نتایج جالب توجهی هستند.

هواپیماهای مدل خودکار Dropcopter برنامه ریزی شده است تا بر روی ردیف های محصولات دارای گل پرواز نموده؛ گرده ها را به یکباره بر روی آن ها گرده افشانی نمایند. آن راهکاری با اثربخشی کمتر نسبت به گرده افشانی زنبورها است- زنبورها به زیبایی جهت انجام این کار، سازگاری یافته اند. آن ها به روی هر گل می روند و گرده آن ها را تکان می دهند؛ آن ها را در موهای خود در سراسر بدن خود، گرد می آورند و به گیاهان مختلف رجوع می کنند پیش از اینکه گرده غنی از پروتئین را به کندو جهت تغذیه فرزندان خود ببرند. آن ها وظایف خود را با دقت انجام می دهند.

راهکار Dropcopter در مورد گرده افشانی گیاهان، شبیه به تولید مثل گیاهان، گرد و غبار کل محدوده با گرده های هوایی و با تکیه بر شمار کامل به این امید که هر درصد کوچکی، به نقطه درستی فرود خواهد آمد؛ می باشد. این امکان دارد راهکار ایده آلی برای افراد مبتلا به آلرژی نباشد.

با این وجود، ایام سخت به راهکارهای سخت نیاز دارد. شما تصور خواهید کرد بهتر است بعد از اینکه زنبورها، فعالیت خود را انجام دادند؛ بهترین زمان گرده افشانی گیاهان است؛ به دلیل اینکه در غیر این صورت، زنبورها امکان دارد از یافتن گرده های زیاد خوشحال شوند و خود را با منبع غذای جدید سازگار نمایند که نیازی به فعالیت آن ها ندارد.

در نتایج تست اخبار ایالات متحده،Dropcopter ادعا می نماید قادر است گرده افشانی را بین 25 و 60 درصد در گیلاس و بادام، بسته به شرایط شکوفه دهی گل ها، افزایش بخشد. در مورد بادام، دستاورد حدودا 10 درصد است. تست همچنان ادامه خواهد یافت به دلیل اینکهDropcopter به دنبال سرمایه گذاری بیشتر است. این اخبار خوبی برای تولیدکنندگان اولیه با پتانسیل اجرای خوب در محدوده گسترده تری از شرایط هوایی و نیز افزایش تولید حتی در بهترین شرایط است.