بررسی ویژگی هدلس مد در کوادکوپترها

از آنجایی که کوادکوپترها ابعاد بسیار متقارنی دارند، ممکن است در تشخیص قسمت جلو، عقب، چپ و یا راست کوادکوپتر به مشکل بر بخورید. بهترین راه تشخیص برای قسمت جلو کوادکوپترها، پیدا کردن چراغ های LED است. این چراغ ها را در قسمت جلویی پرنده تعبیه می کنند تا به خوبی بتواند در راه یابی کمک کند.

فرض کنیم که شما با هر روشی به خوبی از جهت های کوادکوپتر آگاه هستید و آماده یک پرواز و ایجاد یک تجربه مطلوب می باشد! کوادکوپتر را به پرواز در میاورید. کم کم پرندتان از شما فاصله می گیرد و حتی ممکن است موانعی در آسمان مانع دید خوب شما شوند! حتی ممکن است ناگهان حواستان پرت شود و یا اینکه با یک چرخش سریع در آسمان جهت کوادکوپتر را فراموش کنید! به هر دلیلی و به هر شکلی ممکن است که در آسمان این مشکل برایتان پیش بیاید، آنگاه چه باید بکنید؟ هدلس مد دقیقا ویژگی است که این مشکل را رفع خواهد کرد.

هنگامی که هدلس مد را فعال می کنید، رایانه پروازی در حال پرواز همیشه حرکات هواپیماهای بدون سرنشین را نسبت به کنترل کننده تراز می کند. بنابراین مهم نیست که مسیر رو به جلو است. هنگامی که شما به جلو حرکت می کنید، پرنده نسبت به جهت خود حرکت می کند، نه جلوی هواپیمای بدون سرنشین. همان چیزی که برای رفتن به چپ یا راست است. شما می توانید هواپیمای بدون سرنشین نگه دارید و فرمان آن را به راست ببرید و متوجه می شوید که پرنده نسبت به شما پرواز خواهد کرد.

پس از فعال سازی هدلس مود متوجه می شوید که کوادکوپتر شما همچون یک توپ و یا کره بدون جهت شده و نسبت به جایگاه شما تغییر مسیر میدهد .
به طور واضح تر یعنی دیگر جلو و عقب پرنده و آن تفکیک رنگی LED ها برای تشخیص جهات هیچ اهمیتی ندارد .
مهم نیست که کواد کوپتر شما در چه وضعیتی در آسمان قرار گرفته است . هر زمان آن را به جلو هدایت کنید به جلو می رود و هر موقع به چپ و یا راست تکانش دهید به همان جهات می رود .
بنابراین عملکرد حالت بدون سر برای از بین بردن پیگیری دائم جهات Drone است . یقینا هدلس مود می تواند پرواز را آسان تر کند .
درک و یادگیری جهات یک کوادکوپتر شاید برای عده ای از جمله کودکان بسیار دشوار باشد . لذا نیازی نیست ساعت ها برای آن ها تشریح کنید که پرنده جلو و عقب دارد . براحتی با فعال سازی هدلس مود کودک و یا نوجوان از درک این مسئله فارغ می شود و می تواند براحتی دستگاه را کنترل کند .

همانطور که گفتیم ویژگی هدلس مد، جهت حرکت کوادکوپتر را براساس جهت فرستنده تنظیم می کند. به همین سادگی!
اما باید توجه داشته باشید که هدلس مد در کوادکوپترهای ارزان قیمت کمی متفاوت است. در این کوادکوپتر ها جهت بر اساس فرستنده تنظیم نمی شود، بلکه بر اساس قطب نمای موجود درون صفحه فرستنده تنظیم خواهد شد. در این صورت ممکن است جهت جلوی کوادکوپتر، جهت راست فرستنده باشد و یا هر وضعیت دیگری! اما نکته قابل توجه این است که دیگر برای پیدا کردن جهت لازم نیست چشم به فاصله نسبتا دور در آسمان بدوزید! و کافی است که به فرستندتان کمی توجه کنید.